Voor wie is de 10MinuteCoach?

Toegankelijk voor iedereen!

Met de 10MinuteCoach willen we praktische, oplossingsgerichte coaching toegankelijk maken. Onze ervaring is dat we vooral vanuit MKB’ers & ZZP’ers verzoeken kregen om als coach op te treden, waarbij:

– er behoefte is aan een gesprekspartner die reflecteert én uitdagend is,

– vraagstukken praktisch van aard zijn (bijvoorbeeld timemanagement, doelstellingen, voortgangsbewaking),

– korte sessies de voorkeur hebben, en

– de kosten beheersbaar blijven (geen reiskosten, geen parkeerkosten, lagere overhead).